საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები

  აზერბაიჯანელების რაოდენობა საქართველოში  280 000  შეადგენს.

 სარწმუნოება: მუსულმანი-შიიტები.

 

ისინი იყოფიან ეთნიკურ ჯგუფებად: აირუმები, აფშარები, ბაიათები, ყარადაღელები, ყარაფაფახები, შახსევენები. და მიეკუთვნებიან ევროპული რასის  სამხრეთ შტოს.

საქართველოში დამკვიდრებული აზერბაიჯანელთა დიდი ნაწილი სოფლად ცხოვრობს. აზერბაიჯანელები შეადგენდნენ ქვემო ქართლის სოფლის მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს (მარნეულის, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის რაიონებში). ასევე მათი განსახლების  არეალია კახეთი – საგარეჯოს, ლაგოდეხის, თელავის რაიონების ტერიტორია. აზერბაიჯანული სოფლები არსებობს შიდა ქართლში – კასპის, მცხეთის და ქარელის რაიონებში, აგრეთვე თრიალეთში და თეთრიწყაროს რაიონში.

Advertisements

ბოშები

ბოშები საქართველოში  მე-19 საუკუნეში გადმოასახლეს. მათი  გადმოსახლება ძირითადად რუსეთიდან და უკრაინიდან განხორციელდა.
ბოშების ყოფისა და  კულტურის  შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებაში ან მწირეა ან არასწორი. ხშირად მათ ნეგატიური კუთხითაც წარმოაჩენენ. თუმცა ცნობილია, რომ ბოშები უკუდრეს სიღარიბეში ცხოვრობენ. მათში განათლების დონე საკმაოდ დაბალია.   სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ინფორმაციით საქართველოს ბოშათა თემი დაახლეობით 1000 სულს ითვლის. ეს რაოდენობა მოიცავს მოლდაველთა დასახლებას თბილისში და ქუთაისში, ჭავჭავაძის სახელობის ხიდთან მცხოვრებ მოსახლეობას, რომლებიც ბოშათა მსგავს ცხოვრების წესს მისდევენ. ამ 1000 კაცში არ შედიან აფხაზეთში მცხოვრები ბოშები.
ბოშების შესახებ თხრობას ჩემს მომდევნო პოსტებშიც დავუბრუნდები.